By the Sea

By the Sea
1.5. – 20.5.2018

Kalleria, Kaarlenkatu 10, Helsinki
ti-pe    12-18    tue-fri
la, su      11-17    sat, sun


tietoa näyttelystä Suomeksi
/ information about the exhibition in English
lehdistötiedote / press release

photographer: Mikko Joona model: Essi Koski
photographer: Mikko Joona
model: Essi Koski

Statementti

Olen työskennellyt muovipussien kanssa vuodesta 2014 asti ja olen kehittänyt menetelmän, jossa käytän silitysrautaa ja juotoskolvia valmistaakseeni käytetyistä ohuista hedelmäpusseista korutaidetta. Tämä prosessi tapahtuu käsityönä alusta loppuun ja perustuu vahvasti perinteisiin kädentaitoihin
Viime vuosien aikana luodut teokset voi jakaa karkeasti kolmeen teemaan:
Herbarium, By the Sea ja Plastiglomerates. Jokainen käsittelee maailman muovijäteongelmia omalla tavallaan, mutta myös näyttää mikä voi olla mahdollista materiaalilla, joka yleensä hylätään jätteenä. Pyrin luomaan jotain kaunista, johdattamaan katsojan huomion johonkin visuaalisesti ja kosketuksellisesti mielenkiintoiseen ja vasta sen jälkeen paljastamaan käytetyn materiaalin ja sen ekologiset vaikutukset. Samalla kyseenalaistan, mikä tekee asiasta tai materiaalista arvokkaan.
Kärsivällisyydellä ja taidolla, minkä tämän ‚jätteen‘ muokkaaminen taidekoruiksi vaatii, haluan kiinnittää huomiota muoveihin ja niiden huonoihin ja hyviin puoliin, sekä nostaa esille sen, kuinka niitä käytetään väärin.

By the Sea valokuvia

Vuonna 2016 onnistuin saamaan apurahaa Taikelta, jonka avulla valokuvautin joitain teoksistani. Kuvauspaikaksi valitsin Lauttasaaren, joka on inspiroinut minua kaikki ne viisi vuotta, jotka olen täällä asunut ja työskennellyt. Loistavien mallien ja valokuvaaja Mikko Joonan avulla pääsin rakentamaan visuaalisen tarinan teoksilleni.
Kuvittelen heimon ihmisiä jotka asuvat saarella, erillään muusta maailmasta. Eläessään siellä, he hyödyntävät kaiken, minkä löytävät rannoilta. Ehkä he eivät aavista joidenkin löytöesineistä olevan muiden ihmisten jätettä, tai sitten ovat vaikuttuneet materiaalin ominaisuuksista – joka tapauksessa he koristautuvat arvokkailla esineillä jotka ovat työstetty ajopuusta, kivistä ja vanhoista muovipusseista. Heille nämä kaikki ovat arvokkaita.

~~~

Statement

Since 2014 I have been working with plastic bags, developing a technique to turn used plastic bags into jewelry art with the help of a clothes iron and a soldering iron. This process happens by hand from start to finish, thus being very much grounded in the diligence and patience of traditional craftwork. Over the last years I have created a body of work that can be generally grouped into three series: Herbarium, By the Sea and Plastiglomerates. Each in different ways they deal with the problems of plastic waste in general, but also show what is nonetheless possible with a material mostly discarded as waste. I strive to create something beautiful, to draw attention to something visually and tactilely pleasing in order to then reveal the material and the ecological weight attached to it, all the while questioning what makes something precious. With the diligence and time it takes to craft this ‚waste‘ into jewelry art I want to draw attention to the material in general, its positive and negative aspects, and question how it is so often thoughtlessly misused.

Photographies

In 2016 I was able to secure a stipend from the Arts Promotion Centre Finland, Taike, in order to have a professional photographer take pictures of some of my pieces. The setting for this photoshoot was Lauttasaari island, which has always been an inspiration for me for the last five years that I have lived and worked there. With the help of the amazing models in those pictures, as well as photographer Mikko Joona, I was able to build an overarching visual narrative for my pieces.

I imagine a tribe of people living on an island, separated from the rest of the world. There, they make do with what they find on their shore. Maybe they don‘t realize that some of what they find is other people‘s waste or then they are swayed by the positive properties of the material – whatever it may be, they adorn themselves with precious things made from driftwood, stones and old plastic bags. To them, all of it is precious.

Lehdistötiedote

Kalleriassa, Kaarlenkadulla 10 Helsingissä, avataan 1.5. klo 18 Wiebke Pandikowin näyttely ‘By the Sea’, jossa nähdään korutaidetta kierrätetyistä muovipusseista sekä valokuvia. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on auki 20.5. asti tiistaista perjantaihin klo 12-18 ja viikonloppuisin klo 11-17.

Wiebke Pandikow on työskennellyt muovipussien kanssa vuodesta 2014 ja on kehittänyt menetelmän tuottaa silitysraudan ja juotoskolvin avulla korutaidetta käytetyistä muovipusseista. Näyttelyssä on esillä teoksia viimeisen neljän vuoden ajalta.

Seinillä olevat valokuvat näyttävät eri teokset mallien päällä Lauttasaaren kauniissa kalliomaisemissa. Vuonna 2016 Taiken avulla toteutuneissa kuvauksissa valokuvaaja Mikko Joona on antanut muotoa Pandikowin visioille kansasta, joka elää rannoilla ja käyttä merestä poimittuja muovipusseja arvokkaana korumateriaalina.

Taiteilijan statementista
Ilman kaikkialla läsnä olevaa muovia sivilisaatiomme ei olisi päätynyt nykytilaansa, mutta samalla se on taakka ympäristölle, jonka seuraukset ovat vaikeita ennakoida. Varsinkin muovipussit ovat sokean kuluttamisen ja kertakäyttöyhteiskunnan ilmeinen symboli. Ajalla ja vaivaalla joka tämän jätemateriaalin muokkaaminen koruiksi vaatii, pyrkin luomaan uutta näkökulmaa muoviin ja sen vaikutuksiin, negativisiin ja positivisiin. Kulttuurissamme muovit ovat jokapäiväisiä, korvaamattomia mutta arvottomia, minulle ne pitävät sisällään kauneuden mahdollisuuden.

Näyttelyssä voi nähdä myös videon, jossa avataan töiden tekniikoita ja taustoja. Usein taiteilija itse on myös paikan päällä työskentelemässä.

~~~

Press release

On the 1rst of May at 18 o’clock Wiebke Pandikow’s exhibition ‘By the Sea’ will open at Kalleria, Kaarlenkatu 10 in Helsinki, consisting of jewelry art made of recycled plastic bags and photographies. The exhibition is free of charge and open until the 20th of May, Tuesday-Friday from 12-18 and 11-17 on weekends.

Wiebke Pandikow has worked with plastic bags since 2014, developing a technique to create jewelry art from recycled plastic bags using only a clothes iron and a soldering iron. The exhibition shows different pieces from the last four years.

The pictures on the wall show some of those pieces being worn by models on the beautiful rock shore of Lauttasaari island. Realized with the support of the Arts Promotion Centre Finland, in a photo shoot in 2016 photographer Mikko Joona gave form to Pandikow’s vision of a tribe of people living on the rock shore, using plastic bags salvaged from the sea as a precious material for jewelry.

From the artist’s statement:
Without the ubiquitous plastic our civilization could hardly have become what it is today, but at the same time it is a burden on the environment with far-reaching consequences. Especially plastic bags are an obvious symbol for mindless consumerism and a throw-away society. With the diligence and time it takes to craft what is usually seen as waste material into jewellery, I hope to remind people of the impact this material has, negative and positive. In our culture, plastics are commonplace, invaluable yet insignificant. For me they bear the possibility of beauty.

There will also be a video in the exhibition, explaining some techniques and the background to the pieces and on many days the artist herself will be working at the gallery.