Precious Plastic

Näyttelystä / Lehdistötiedote – Suomeksi
About the exhibition / Press release – in English

Näyttelystä

Vuodesta 2014 lähtien olen työskennellyt muovipussien kanssa ja olen kehittänyt tekniikan, jolla muutan käytetyt muovipussit taidekoruiksi käyttäen silitysrautaa ja juotoskolvia. Prosessi tapahtuu käsin alusta loppuun ja siten perustuu perinteisen käsityön periaatteisiin kuten tarkkuuteen ja kärsivällisyyteen

Ilman kaikkialla läsnäolevaa muovia sivilisaatiomme ei olisi päätynyt nykytilaansa, mutta samalla se on taakka ympäristölle, jonka seuraukset ovat vaikeita ennakoida. Varsinkin muovipussit ovat sokean kuluttamisen ja kertakäyttöyhteiskunnan ilmeinen symboli. Rakastamme vihata niitä. Tämä erikoinen ristiriita on se mikä kiinnostaa ja on viehättänyt minua tässä materiaalissa jo monta vuotta.

Otan jotain hyvin tavallista – löydetty puu, sora kadulta, hylätyt muovipussit – ja uudelleenarvioin sitä korun kontekstissa. Jonkun yksinkertaisen asian muuttaminen joksikin arvokkaaksi on perustavanlaatuinen osa käsityötaitoa. Sovellan tätä ideaa ei pelkästään tavanomaiselle, vaan suoraan roskaksi hylätylle materiaalille. Arvoa voi syntyä monella tavalla: timantit ja kulta ovat erittäin harvinaisia ja sen takia arvokkaita jo sellaisinaan, mutta myös tavalliset materiaalit voivat saada arvoa sen ajan, taidon ja kärsivällisyyden kautta, joka on käytetty niiden jalostamiseen; niitä tarkastelemalla on havaittu niiden mahdollisuudet. Hylätty muovi osoittaa olevansa monipuolinen ja kestävä materiaali kun vain käytetään aikaa ja vaivaa sen työstämiseen.

Ensinäkemältä näyttelyn teokset ovat mielekkäitä katsoa. Lyhyen tutkimisen jälkeen paljastuu niissä käytetty materiaali ja sen ekologinen painolasti. Pohjimmiltaan ne puhuvat hylätyn materiaalin mahdollisuuksista, potentiaalista muuttaa jotain arvotonta arvokkaaksi.

~~~
Valokuvaaja: Mikko Joona
Mallit: Essi Koski, Amita Kilumanga, Yuka Ito
Mekko: Sunnuntaipuoti


Lehdistötiedote

Precious Plastic –näyttelyssä korutaidetta kierrätetyistä muovipusseista

Korkeavuorenkadulla 15 Helsingissa, Gao Shanissa, on marraskuussa nähtävissä Wiebke Pandikowin näyttely ‘Precious Plastic’, jossa on esillä korutaidetta kierrätetyistä muovipusseista. Näyttely on auki keskiviikosta perjantaihin klo 11:30-18:30 ja viikonloppuisin klo 12-18. Taiteilija on itse valvomassa näyttelyä ainakin marraskuun puoliväliin asti.

Wiebke Pandikow on työskennellyt muovipussien kanssa vuodesta 2014 ja on kehittänyt menetelmän tuottaa silitysraudan ja juotoskolvin avulla korutaidetta käytetyistä muovipusseista. Teokset ovat käsityötä ja niiden teko perustuu perinteisen käsityön omaisiin periaatteisiin kuten tarkkuuten ja kärsivällisyyteen. Näyttelyn työt ovat pääasiallisesti tämän vuoden tuotantoa.

Maailmassa jossa muovi on samalla korvamaton mutta arvoton ja – ymmärrettävistä syistä – jopa vihattu, näyttely tutkii tätä materiaalia korun ja taiteen näkökulmasta ja kyseenalaistaa arvokkuuden määritelmän. Jopa käytetyt muovipussit voivat muuttaa arvokkaaksi sen ajan, taidon ja kärsivällisyyden kautta, joiden avulla siitä on tuotettu jotain muuta, jotain uutta.

Teokset piilottavat visuaalisen kauneuden taakse materiaalin, jolla voi olla hyvinkin painava ekologinen lasti. Perimmiltään ne puhuvat hylätyn materiaalin mahdollisuudesta muuttua jostain arvomattomasta joksikin arvokkaaksi.

Gao Shan
Korkeavuorenkatu 5
00150 Helsinki
Ke – Pe 11:30 – 18:30
La, Su 12 -18
www.gaoshanhelsinki.com


About the exhibition

Since 2014 I have been working with plastic bags and have developed a technique to turn used plastic bags into jewelry art with the help of a clothes iron and a soldering iron. This process happens by hand from start to finish, thus being very much grounded in the diligence and patience of traditional craftwork.

Without the ubiquitous plastic our civilization couldn’t exist. At the same time, it’s a burden on the environment with far-reaching consequences. Especially plastic bags have become a symbol for mindless consumerism and a throw-away society. We love to hate them. This strange dichotomy is what interests me and has kept me drawn to the material over the years.

I take something very mundane – found wood, gravel from the street, discarded plastic bags – and re-evalute these things in the context of jewelry. Taking something simple or even banal and transforming it into something precious is one of the basic concepts of craftsmanship. I apply this same idea to a material that is not only banal, but mostly seen as an outright waste. Precious can mean many things: diamonds and gold are extremely rare and therefore have a high value already on their own, but also non-precious materials can gain value through the time, skill and patience invested in their making; through examining them and realizing their potential. Thrown away plastic proves itself to be a versatile and durable material after time and effort has been undertaken to develop techniques to work with it, to transform it.

On the very surface, the pieces in this exhibition are pleasing to the eye. On further examination they reveal their material and the ecological weight attached to it. Eventually, they speak of the possibilities of a discarded material, a chance to become something precious from something worthless.

~~~

Photographer: Mikko Joona
Models: Essi Koski, Amita Kilumanga, Yuka Ito
Dress: Sunnuntaipuoti


Press release

Jewelry made from recycled plastic bags in ‘Precious Plastic’ exhibition

The exhibition ‘Precious Plastic’, showing contemporary jewelry art made from recycled plastic bags, opens on the 31st of October at 18:00 at Gao Shan gallery, Korkeavuorenkatu 15 in Helsinki. It is open until the 30th of November, Wednesdays to Fridays 11:30 – 18:30 and 12 – 18 on weekends. The artist will be personally present at the gallery for at least the first half of the month.

Wiebke Pandikow has worked with plastic bags since 2014 and has developed a technique to turn used plastic bags into jewelry art with the help of a clothes iron and a soldering iron. This process happens by hand from start to finish, thus being very much grounded in the diligence and patience of traditional craftwork. The pieces shown are predominantly this year’s production.

In a world where plastic is at the same time invaluable yet worthless and – understandably – even detested, this exhibition re-evaluates the material in the context of jewelry and art while questioning the meaning of preciousness. Even plastic bags can become precious through the time, skill and patience invested in turning into them something different, something new.

The exhibits hide behind their beauty a material that can carry a heavy ecological weight. Ultimately, they speak of the possibilities of a discarded material, a chance to become something precious from something worthless.

Gao Shan gallery
Korkeavuorenkatu 5
00150 Helsinki
Wed – Fri 11.30 am to 6.30 pm
Sat, Sun 12 am to 6 pm
www.gaoshanhelsinki.com